تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکیست... - عذرخواهی

و خدایی که در این نزدیکیست...

و خدا را می بینم، همه جا، با همه کس، با همه رنگ...